5.17 Tettleiksprøving av trykkleidningar

Nynorsk • Bytt til Bokmål

5.17 Tettleiksprøving av trykkleidningar

Trykkprøving skal utførast i samsvar med NS-EN 805. Sjå VA/Miljø-blad nr. 25, UT. Trykkprøving av trykkleidningar for nærare forklaring av metodikk for å utføra dette.