5.17 Trykkprøving av trykkledninger

For: Harstad Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.17 Trykkprøving av trykkledninger

Trykkprøving skal utføres i henhold til NS-EN 805. Metoden for utførelse av trykkprøving av trykkledninger etter NS-EN 805, herunder prøveprosedyrer, prøvingsutstyr og kravet til tetthet er beskrevet i VA/Miljø-blad nr. 25, UT. Trykkprøving av trykkledninger.

Lokal bestemmelse for Harstad

Maks lengde ved trykkprøving av trykkledning er 300 m for overføringsledninger, og 200m for hoved- og distribusjonsledninger.

Dimensjonerende trykk er 10 bar inkl. trykkstøt.

 

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 5.17 Trykkprøving av trykkledninger

Innhold:

Maks lengde ved trykkprøving av trykkledning er 300 m for overføringsledninger, og 200m for hoved- og distribusjonsledninger.

Dimensjonerende trykk er 10 bar inkl. trykkstøt.