5.17 Trykkprøving av trykkledninger

For: Nesbyen Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.17 Trykkprøving av trykkledninger

Trykkprøving skal utføres i henhold til NS-EN 805. Metoden for utførelse av trykkprøving av trykkledninger etter NS-EN 805, herunder prøveprosedyrer, prøvingsutstyr og kravet til tetthet er beskrevet i VA/Miljø-blad nr. 25, UT. Trykkprøving av trykkledninger.

Lokal bestemmelse for Nesbyen

Kommunen skal varsles i rimelig tid før trykkprøving slik at kommunen har mulighet til å være med.