5.18 Desinfeksjon

For: Harstad Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.18 Desinfeksjon

Desinfeksjon av nyanlegg skal utføres i samarbeid med kommunens VA-ansvarlig og i henhold til VA/Miljø-blad nr. 39, UTV. Desinfeksjon av vannledning ved nyanlegg og NS-EN 805, kap. 12.

Lokal bestemmelse for Harstad

Forarbeid ved desinfeksjon av trykkledninger:

  • For ledninger med innvendig dimensjon større eller lik 100 mm utføres rengjøring med renseplugger. Ved start av hvert ledningsstrekk plasseres 5 renseplugger i ledningen. Deretter skal ledningsnettet spyles før desinfeksjon. Kommunens VA-ansvarlig skal varsles for pluggkjøringen gjennomføres.
  • For ledninger med innvendig dimensjon mindre enn 100 mm rengjøres ledningen ved spyling før desinfeksjon.

Det tas normalt ut 1 vannprøve for bakteriell analyse.

Utførte klorrestmålinger i henhold til VA/Miljø-blad nr. 39- Desinfeksjon av vannledningsnett ved nyanlegg skal dokumenteres.

 

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 5.18 Desinfeksjon

Innhold:

Forarbeid ved desinfeksjon av trykkledninger:

  • For ledninger med innvendig dimensjon større eller lik 100 mm utføres rengjøring med renseplugger. Ved start av hvert ledningsstrekk plasseres 5 renseplugger i ledningen. Deretter skal ledningsnettet spyles før desinfeksjon. Kommunens VA-ansvarlig skal varsles for pluggkjøringen gjennomføres.
  • For ledninger med innvendig dimensjon mindre enn 100 mm rengjøres ledningen ved spyling før desinfeksjon.

Det tas normalt ut 1 vannprøve for bakteriell analyse.

Utførte klorrestmålinger i henhold til VA/Miljø-blad nr. 39- Desinfeksjon av vannledningsnett ved nyanlegg skal dokumenteres.