5.18 Desinfeksjon

For: Nordre Land Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.18 Desinfeksjon

Desinfeksjon av nyanlegg skal utføres i samarbeid med kommunens VA-ansvarlig og i henhold til VA/Miljø-blad nr. 39, UTV. Desinfeksjon av vannledning ved nyanlegg og NS-EN 805, kap. 12.

Lokal bestemmelse for Nordre Land

Desinfeksjon skal utføres av uavhengig godkjent foretak med egnet utstyr.

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 5.18 Desinfeksjon

Innhold:

Desinfeksjon skal utføres av uavhengig godkjent foretak med egnet utstyr.