5.18 Desinfeksjon

For: Sandefjord Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.18 Desinfeksjon

Desinfeksjon av nyanlegg skal utføres i samarbeid med kommunens VA-ansvarlig og i henhold til VA/Miljø-blad nr. 39, UTV. Desinfeksjon av vannledning ved nyanlegg og NS-EN 805, kap. 12.

Lokal bestemmelse for Sandefjord

Det må sørges for at rørdeler mm. settes inn på en slik måte at desinfeksjon kan gjennomføres.