5.19 Pumpestasjoner vann

For: Harstad Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.19 Pumpestasjoner vann

Kontakt kommunens VA-ansvarlig for anvisninger.

Lokal bestemmelse for Harstad

Kommunale trykkøkningsstasjoner skal primært bygges som egne frittstående bygg over bakkenivå. Som hovedregel skal trykkøkningsstasjoner tilknyttes kommunens driftsovervåking (SD-anlegg). Øvrige krav avklares med VA-ansvarlig. Det vil bli utarbeidet en egen norm for trykkøkningsanlegg.

Det skal settes av nødvendig areal til vendehammer/snuplass for liten lastebil på tomt for trykkøkningsstasjonen. Det kan gis dispensasjon etter søknad om dette.

Det skal settes av nødvendig areal til snøopplager på tomt for trykkøkningsstasjonen.

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 5.19 Pumpestasjoner vann

Innhold:

Kommunale trykkøkningsstasjoner skal primært bygges som egne frittstående bygg over bakkenivå. Som hovedregel skal trykkøkningsstasjoner tilknyttes kommunens driftsovervåking (SD-anlegg). Øvrige krav avklares med VA-ansvarlig. Det vil bli utarbeidet en egen norm for trykkøkningsanlegg.

Det skal settes av nødvendig areal til vendehammer/snuplass for liten lastebil på tomt for trykkøkningsstasjonen. Det kan gis dispensasjon etter søknad om dette.

Det skal settes av nødvendig areal til snøopplager på tomt for trykkøkningsstasjonen.