5.20 Ledninger under vann

For: Harstad Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.20 Ledninger under vann

Ledninger under vann skal ha spesiell godkjennelse av kommunens VA-ansvarlig.

Ledninger under vann skal legges og utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 44, UT. Legging av undervannsledning og VA/Miljø-blad nr. 45, UT. Inntak under vann.

Vedr. søknad om tillatelse til legging av undervannsledninger vises til VA/Miljø-blad nr. 41, PT. VA-ledninger under vann. Søknadsprosedyre.

Lokal bestemmelse for Harstad

Sjøledning legges kun i de tilfeller der landbasert ledning ikke er hensiktsmessig av tekniske eller økonomiske årsaker.

 

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 5.20 Ledninger under vann

Innhold:

Sjøledning legges kun i de tilfeller der landbasert ledning ikke er hensiktsmessig av tekniske eller økonomiske årsaker.