5.21 Reparasjoner

For: Nordre Land Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.21 Reparasjoner

Reparasjoner skal foretas etter retningslinjene i VA/Miljø-blad nr. 8, Reparasjon av hovedvannledning.

Av hensyn til best mulig beskyttelse mot forurensing ved reparasjon, skal rutinene i VA/Miljø-blad nr. 40, DTV. Rutiner ved reparasjoner etter brudd følges.

Lokal bestemmelse for Nordre Land

Kommunene utfører alle reparasjoner i egenregi eller som leder for arbeidene.

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 5.21 Reparasjoner

Innhold:

Kommunene utfører alle reparasjoner i egenregi eller som leder for arbeidene.