5.4 Minstedimensjon

For: Harstad Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.4 Minstedimensjon

Minste innvendig dimensjon for kommunal ledning er normalt 100 mm, dersom det ikke er krav til brannvann. Minste innvendig dimensjon for kommunal ledning ved krav til brannvann er normalt 150 mm.

Viser også til:

Lokal bestemmelse for Harstad

Minste dimensjon kan være ned til Ø 63 mm for fordelingsledninger, dersom det ikke er krav om bannvann. Minste dimensjon ved krav om brannvann er normalt Ø 180 PE.

 

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 5.4 Minstedimensjon

Innhold:

Minste dimensjon kan være ned til Ø 63 mm for fordelingsledninger, dersom det ikke er krav om bannvann. Minste dimensjon ved krav om brannvann er normalt Ø 180 PE.  

Tittel: 5.4 Minstedimensjon

Innhold:

Minste dimensjon kan være ned til Ø 63 mm for fordelingsledninger, dersom det ikke er krav om bannvann. Minste dimensjon ved krav om brannvann e