5.4 Minstedimensjon

For: Nordre Land Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.4 Minstedimensjon

Minste innvendig dimensjon for kommunal ledning er normalt 100 mm, dersom det ikke er krav til brannvann. Minste innvendig dimensjon for kommunal ledning ved krav til brannvann er normalt 150 mm.

Viser også til:

Lokal bestemmelse for Nordre Land

Ved behov for slokkevann skal kapasiteten i vannledningsnettet vurderes og beregnes spesielt. Kommunens VA-ansvarlig skal godkjenne beregningene.

 

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 5.4 Minstedimensjon

Innhold:

Ved behov for slokkevann skal kapasiteten i vannledningsnettet vurderes og beregnes spesielt. Kommunens VA-ansvarlig skal godkjenne beregningene.