5.4 Minstedimensjon

For: Sandefjord Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.4 Minstedimensjon

Minste innvendig dimensjon for kommunal ledning er normalt 100 mm, dersom det ikke er krav til brannvann. Minste innvendig dimensjon for kommunal ledning ved krav til brannvann er normalt 150 mm.

Viser også til:

Lokal bestemmelse for Sandefjord

Anleggene skal dekke nødvendig behov for brannslukking. Minste dimensjon er Ø 150 mm. Mindre dimensjoner kan godkjennes etter avtale med kommunensVA-ansvarlig.

Dersom det ikke er krav til brannvann, kan dimensjon Ø 63 mm PE godkjennes i visse tilfeller.