5.5 Styrke og overdekning

For: Harstad Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.5 Styrke og overdekning

Trykkledninger skal ikke utsettes for høyere innvendig trykk enn nominelt trykk, PN. Trykkstøt skal ikke overskride nominelt trykk. Ledningene skal ikke utsettes for undertrykk.

Kommunale vannledninger legges normalt med en overdekning på mellom 1,5 og 2,5 m under ferdig opparbeidet gate/terreng. Ved legging av kommunal vannledning grunnere enn 1,5 m eller dypere enn 2,5 m må det innhentes tillatelse fra VA-ansvarlig i kommunen.

Se:

  • VA/Miljø-blad nr. 10 (PT), 11 (PT), 12 (PT), 13 (PT), 14 (PTA), 15 (PTV) og 16 (PTV), avsnitt om styrke og overdekning.
  • NS-EN 1295-1. Styrkeberegning av nedgravde rørledninger under forskjellige belastningsforhold.

Leggedypet er avhengig av frostdybden på det enkelte sted, se evt. lokale bestemmelser.

Lokal bestemmelse for Harstad

Ved legging av kommunal vannledning grunnere enn frostfri dybde (1,8 m) eller dypere enn 4,0 m må det innhentes tillatelse fra VA-ansvarlig.

Vannledninger grunnere enn 1,8 m må isoleres. Som isolasjonsmateriale skal det benyttes plater i ekstrudert polyesteren. Isolasjonsplater skal ligge 100 mm over topp vannledning. Isolasjonsplatene legges på tvers av ledningen. Vannledninger som passerer overvannskummer isoleres med kasser til 1 m ut fra kumvegg.

Stikkledninger på VA-anlegget isoleres i grøfta fra tilkoblingspunktet til minimum 1 m utenfor vei/fortau.

Utbygging med grunne grøfter tillates ikke i fjellterreng.

 

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 5.5 Styrke og overdekning

Innhold:

Ved legging av kommunal vannledning grunnere enn frostfri dybde (1,8 m) eller dypere enn 4,0 m må det innhentes tillatelse fra VA-ansvarlig.

Vannledninger grunnere enn 1,8 m må isoleres. Som isolasjonsmateriale skal det benyttes plater i ekstrudert polyesteren. Isolasjonsplater skal ligge 100 mm over topp vannledning. Isolasjonsplatene legges på tvers av ledningen. Vannledninger som passerer overvannskummer isoleres med kasser til 1 m ut fra kumvegg.

Stikkledninger på VA-anlegget isoleres i grøfta fra tilkoblingspunktet til minimum 1 m utenfor vei/fortau.

Utbygging med grunne grøfter tillates ikke i fjellterreng.