5.6 Røyrleidningar

Nynorsk • Bytt til Bokmål

5.6 Røyrleidningar

Krav til leidningsmateriell og døme på kravspesifikasjonar:

Desse VA/Miljø-blada, bortsett frå nr. 15 og 16, omhandlar både trykkrøyr og trykklause røyr. For samtlige blads vedkommende Det er den generelle teksten, samt krava til trykkrøyr, som gjeld for vassleidningar.

Kommunen avgjer val av leidningsmateriell.