5.6 Rørledninger

For: Vestre Toten Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.6 Rørledninger

Krav til ledningsmaterialer og eksempler på kravspesifikasjoner i:

Ovennevnte VA/Miljø-blad, bortsett fra nr. 15 og 16, omhandler både trykkrør og trykkløse rør. For samtlige blads vedkommende er det den generelle teksten, samt kravene til trykkrør, som gjelder for vannledninger.

Kommunen bestemmer valg av ledningsmateriell.

Lokal bestemmelse for Vestre Toten og Østre Toten

Anbefalte krav og metoder i VA/Miljø-bladene listet opp over, gjelder generelt som «skal-krav». Produkt og produsent skal være underlagt objektiv kontroll av tredjepart, og merkes med Nordisk Polymark eller tilsvarende. Ved montasje skal krav gitt i VA/Miljø-bladene samt leverandørens montasjeanvisning følges. For øvrig gjelder følgende:

PVC-U:
PVC-U rørene skal være i henhold til NS-EN 1452 del 1-7 og ledningsanlegg med dimensjonerende trykk på opptil 10 bar skal ha rør og rørdeler med SDR=21, mens ledningsanlegg med dimensjonerende trykk på opptil 16 bar skal ha SDR=13,6.
Sikkerhetsfaktor skal være min. 2,5
PVC-U rørene skal være grå.
Merking skal være i henhold til NS-EN 1452-2. I tillegg skal rørene merkes med SDR-verdi.

PE:
PE rørene skal være i henhold til NS-EN 12 201.
PE80 rør med dimensjonerende tykk opp til 10 bar skal ha SDR=11, mens PE80 rør med dimensjonerende trykk opp til 16 bar skal ha SDR=7,4.
PE100 rør med dimensjonerende tykk opp til 12,5 bar skal ha SDR=11, mens PE100 rør med dimensjonerende trykk opp til 20 bar skal ha SDR=7,4.
Sikkerhetsfaktor skal være min. 1,6.
Forhold vedrørende trykkstøt for å unngå redusert levetid på rørene gitt i VA/Miljø-blad nr 11 skal ivaretas. Rørene skal ha innlagt blå stripe.
Merking skal være slik som angitt i VA/Miljø-blad nr 11.

Duktilt støpejern:
Mufferør av duktilt støpejern skal være i henhold til NS-EN 545 og skal leveres i lengder på 6 meter.
Rørklasse, innvendig og utvendig korrosjonsbeskyttelse skal avklares med kommunens VA-ansvarlig.