5.6 Rørledninger

For: Harstad Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.6 Rørledninger

Krav til ledningsmaterialer og eksempler på kravspesifikasjoner i:

Ovennevnte VA/Miljø-blad, bortsett fra nr. 15 og 16, omhandler både trykkrør og trykkløse rør. For samtlige blads vedkommende er det den generelle teksten, samt kravene til trykkrør, som gjelder for vannledninger.

Kommunen bestemmer valg av ledningsmateriell.

Lokal bestemmelse for Harstad

Ledninger skal være tett med lokk i begge ender fra fabrikk, og ikke åpnes før montering. Rørene skal alltid ligge med endelokk i åpen grøft.

Rør av PE skal være sorte med langsgående blå stripe. For PE-rør kan det i spesielle tilfeller bli stilt krav om utvendig beskyttelse mot ytre påvirkning for rør og deler. Ved skjøting av PE-rør skal elektromuffe eller speilsveising benyttes.

Rør av PVC-U skal ha grå farge.

Vannledninger av duktilt støpejern skal være etter NS-EN 545, ISO 2531, med Tyton-skjot. Innvendig belegg skal være NS-EN 19-1, i kvalitet høyovn slagsement (HOZ) eller tilsvarende. Utvendig beskyttelse Zinalium; 400 g/m2 sink/aluminium (85/15 %) og med dekklag av epoksy skal det sammen med leveransen følge tredjeparts bekreftelse på at produsent har dokumentert langtidsegenskaper av det leverte belegg. Utvendig korrosjonsbeskyttelse må tilpasses stedlige forhold. Tetningsring (pakning) skal være av EPDM-gummi iht. NS-EN 681-1.

 

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 5.6 Rørledninger

Innhold:

Ledninger skal være tett med lokk i begge ender fra fabrikk, og ikke åpnes før montering. Rørene skal alltid ligge med endelokk i åpen grøft.

Rør av PE skal være sorte med langsgående blå stripe. For PE-rør kan det i spesielle tilfeller bli stilt krav om utvendig beskyttelse mot ytre påvirkning for rør og deler. Ved skjøting av PE-rør skal elektromuffe eller speilsveising benyttes.

Rør av PVC-U skal ha grå farge.

Vannledninger av duktilt støpejern skal være etter NS-EN 545, ISO 2531, med Tyton-skjot. Innvendig belegg skal være NS-EN 19-1, i kvalitet høyovn slagsement (HOZ) eller tilsvarende. Utvendig beskyttelse Zinalium; 400 g/m2 sink/aluminium (85/15 %) og med dekklag av epoksy skal det sammen med leveransen følge tredjeparts bekreftelse på at produsent har dokumentert langtidsegenskaper av det leverte belegg. Utvendig korrosjonsbeskyttelse må tilpasses stedlige forhold. Tetningsring (pakning) skal være av EPDM-gummi iht. NS-EN 681-1.