5.6 Rørledninger

For: Sandefjord Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.6 Rørledninger

Krav til ledningsmaterialer og eksempler på kravspesifikasjoner i:

Ovennevnte VA/Miljø-blad, bortsett fra nr. 15 og 16, omhandler både trykkrør og trykkløse rør. For samtlige blads vedkommende er det den generelle teksten, samt kravene til trykkrør, som gjelder for vannledninger.

Kommunen bestemmer valg av ledningsmateriell.

Lokal bestemmelse for Sandefjord

Vannledninger som skal overtas til kommunal eie, drift og vedlikehold skal normalt være duktile støpejernsrør etter NS-EN 545 med egne krav til C-klasser.

Rør og utstyr av annet materiale vurderes i hvert enkelt tilfelle og behandles som en dispensasjon fra VA-normen.

Materialendringer skal normalt utføres i kum.

Hydrauliske krefter skal tas opp i forankringsklosser. Bruk av strekkfaste skjøter (evt muffesikring) kan også godkjennes.

Forankringsklosser skal normalt støpes mot urørt grøfteside. Der det ikke gjøres skal det sikres at opptredende krefter overføres fra forankringskloss til grøfteside ved riktig utførelse og bruk av masser.

Dersom det oppstår skader i belegg skal disse utbedres etter produsentens anvisning.

Ved mistanke om korrosive grunnforhold skal det gjennomføres undersøkelser for å fastslå om det er nødvendig med ekstra korrosjonsbeskyttelse av rørene.

Dersom trykkrør av PVC-U materiale tillates brukt skal det for dimensjonerende trykk for inntil PN 12,5 benyttes rør med SDR=21. Alle rør skal merkes med SDR-verdi.

Dersom PE-rør tillates brukt skal fare for petroleumsprodukter i grunnen vurderes. For dimensjonerende trykk på inntil PN 12,5 benyttes PE100RC med SDR=11. Ved bruk av PE-rør til rehabilitering ved NoDig-metoder skal rørkvalitet vurderes spesielt.