5.7 Mottakskontroll

For: Sandefjord Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.7 Mottakskontroll

Utførende entreprenør skal bekrefte mottak og kontroll av alle leveranser skriftlig. Utførende har deretter ansvaret for videre håndtering og tilstand.