5.8 Armatur

For: Harstad Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.8 Armatur

Alle støpejernsdeler skal være iduktilt støpejern (GGG) etter NS-EN 545.

Flenseforbindelser skal koples med bolter med smurt gjengeparti. Armatur og bolter skal minst tilfredsstille samme krav til levetid som rørene.

Lokal bestemmelse for Harstad

Alle støpejernsdeler skal være av duktilt støpejern minimum PN10.

Armaturer skal være GSK-godkjent.

Inn- og utvendige overflater på godset skal være forsinket. Ytterste flate inn- og utvendig skal ha elektrostatisk varmpåført epoksybelegg, min. tykkelse 250 mikron etter GSK-standard. Belegg skal være uten gjennomgående porer, hull eller sprekker.

Det skal tilrettelegges for innføring og uttak av renseplugger.

Mellomringer og blindflenser skal være gjengefri/bajonettkobling, type ZAK eller tilsvarende. Ved eventuell overgang fra bajonettkoblingen til avsinkningsherdet messingdeler benyttes Overgang ZAK 46 til gjenger  eller tilsvarende. Det skal da benyttes kuleventil type Cim syrefast el. tilsv.

Alle sluseventiler skal være høyrelukkende og utstyrt med nøkkeltopp, og skal ha fabrikkmonterte serviceuttak.

Sluseventiler som normalt fungerer som sperringer mellom 2 ulike trykksoner skal ha mellomringer med uttak tilpasset armaturdimensjonen og gjengefri ventil, type ZAK eller tilsvarende, på hver side av sluseventilen.

Bolter, skiver, muttere og pinnskruer skal være av galvanisert stål. Gjengepartiet skal smøres med fett før mutteren gjenges på.

Boltelengder skal være tilpasset armatur og rørdeler slik at ikke mer enn 5 mm av bolten stikker opp over mutterhodet når mutteren er dratt til. Det skal brukes stoppskiver under boltehode og mutter for ikke å skade epoxybelegget. Så langt det er mulig skal det unngås å kappe galvaniserte bolter. Dersom kapping likevel må gjøres, skal blottlagt stål dekkes med kaldgalvanisering (overflatebehandling med spesielt høyt sinkinnhold).

Ved spesielt aggressive forhold, som f.eks. kummer i strandsonen og aggressivt avløpsvann, skal det benyttes rustfrie eller syrefaste bolter, muttere og pinnskruer.

 

 

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 5.8 Armatur

Innhold:

Alle støpejernsdeler skal være av duktilt støpejern minimum PN10.

Armaturer skal være GSK-godkjent.

Inn- og utvendige overflater på godset skal være forsinket. Ytterste flate inn- og utvendig skal ha elektrostatisk varmpåført epoksybelegg, min. tykkelse 250 mikron etter GSK-standard. Belegg skal være uten gjennomgående porer, hull eller sprekker.

Det skal tilrettelegges for innføring og uttak av renseplugger.

Mellomringer og blindflenser skal være gjengefri/bajonettkobling, type ZAK eller tilsvarende. Ved eventuell overgang fra bajonettkoblingen til avsinkningsherdet messingdeler benyttes Overgang ZAK 46 til gjenger  eller tilsvarende. Det skal da benyttes kuleventil type Cim syrefast el. tilsv.

Alle sluseventiler skal være høyrelukkende og utstyrt med nøkkeltopp, og skal ha fabrikkmonterte serviceuttak.

Sluseventiler som normalt fungerer som sperringer mellom 2 ulike trykksoner skal ha mellomringer med uttak tilpasset armaturdimensjonen og gjengefri ventil, type ZAK eller tilsvarende, på hver side av sluseventilen.

Bolter, skiver, muttere og pinnskruer skal være av galvanisert stål. Gjengepartiet skal smøres med fett før mutteren gjenges på.

Boltelengder skal være tilpasset armatur og rørdeler slik at ikke mer enn 5 mm av bolten stikker opp over mutterhodet når mutteren er dratt til. Det skal brukes stoppskiver under boltehode og mutter for ikke å skade epoxybelegget. Så langt det er mulig skal det unngås å kappe galvaniserte bolter. Dersom kapping likevel må gjøres, skal blottlagt stål dekkes med kaldgalvanisering (overflatebehandling med spesielt høyt sinkinnhold).

Ved spesielt aggressive forhold, som f.eks. kummer i strandsonen og aggressivt avløpsvann, skal det benyttes rustfrie eller syrefaste bolter, muttere og pinnskruer.

   

Tittel: 5.8 Armatur

Innhold:

Alle støpejernsdeler skal være av duktilt støpejern minimum PN10.

Armaturer skal være GSK-godkjent.

Inn- og utvendige overflater på godset skal være forsinket. Ytterste flate inn- og utvendig skal ha elektrostatisk varmpåført epoksybelegg, min. tykkelse 250 mikron etter GSK-standard. Belegg skal være uten gjennomgående porer, hull eller sprekker.

Det skal tilrettelegges for innføring og uttak av renseplugger.

Mellomringer og blindflenser skal være gjengefri/bajonettkobling, type ZAK eller tilsvarende. Ved eventuell overgang fra bajonettkoblingen til avsinkningsherdet messingdeler benyttes Overgang ZAK 46 til gjenger  eller tilsvarende.

Alle sluseventiler skal være høyrelukkende og utstyrt med nøkkeltopp, og skal ha fabrikkmonterte serviceuttak.

Sluseventiler som normalt fungerer som sperringer mellom 2 ulike trykksoner skal ha mellomringer med uttak tilpasset armaturdimensjonen og gjengefri ventil, type ZAK eller tilsvarende, på hver side av sluseventilen.

Bolter, skiver, muttere og pinnskruer skal være av galvanisert stål. Gjengepartiet skal smøres med fett før mutteren gjenges på.

Boltelengder skal være tilpasset armatur og rørdeler slik at ikke mer enn 5 mm av bolten stikker opp over mutterhodet når mutteren er dratt til. Det skal brukes stoppskiver under boltehode og mutter for ikke å skade epoxybelegget. Så langt det er mulig skal det unngås å kappe galvaniserte bolter. Dersom kapping likevel må gjøres, skal blottlagt stål dekkes med kaldgalvanisering (overflatebehandling med spesielt høyt sinkinnhold).

Ved spesielt aggressive forhold, som f.eks. kummer i strandsonen og aggressivt avløpsvann, skal det benyttes rustfrie eller syrefaste bolter, muttere og pinnskruer.

   

Tittel: 5.8 Armatur

Innhold:

Alle støpejernsdeler skal være av duktilt støpejern minimum PN10.

Armaturer skal være GSK-godkjent.

Inn- og utvendige overflater på godset skal være forsinket. Ytterste flate inn- og utvendig skal ha elektrostatisk varmpåført epoksybelegg, min. tykkelse 250 mikron etter GSK-standard. Belegg skal være uten gjennomgående porer, hull eller sprekker.

Det skal tilrettelegges for innføring og uttak av renseplugger.

Mellomringer og blindflenser skal være gjengefri/bajonettkobling, type ZAK eller tilsvarende. Ved eventuell overgang fra bajonettkoblingen til avsinkningsherdet messingdeler benyttes Overgang ZAK 46 til gjenger  eller tilsvarende.

Alle sluseventiler skal være høyrelukkende og utstyrt med nøkkeltopp, og skal ha fabrikkmonterte serviceuttak. Sluseventiler som normalt fungerer som sperringer mellom 2 ulike trykksoner skal ha mellomringer med uttak på hver side av sluseventilen.

Bolter, skiver, muttere og pinnskruer skal være av galvanisert stål. Gjengepartiet skal smøres med fett før mutteren gjenges på.

Boltelengder skal være tilpasset armatur og rørdeler slik at ikke mer enn 5 mm av bolten stikker opp over mutterhodet når mutteren er dratt til. Det skal brukes stoppskiver under boltehode og mutter for ikke å skade epoxybelegget. Så langt det er mulig skal det unngås å kappe galvaniserte bolter. Dersom kapping likevel må gjøres, skal blottlagt stål dekkes med kaldgalvanisering (overflatebehandling med spesielt høyt sinkinnhold).

Ved spesielt aggressive forhold, som f.eks. kummer i strandsonen og aggressivt avløpsvann, skal det benyttes rustfrie eller syrefaste bolter, muttere og pinnskruer.