5.8 Armatur

For: Nesbyen Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.8 Armatur

Alle støpejernsdeler skal være iduktilt støpejern (GGG) etter NS-EN 545.

Flenseforbindelser skal koples med bolter med smurt gjengeparti. Armatur og bolter skal minst tilfredsstille samme krav til levetid som rørene.

Lokal bestemmelse for Nesbyen

Det monteres lufteventiler i alle høybrekk, ventilen skal både slippe ut luft og gi inn luft ved undertrykk i ledning.  I kummer med lufteventil skal det monteres stengeventil under denne. Anboringsklammer tillates ikke brukt ved montering av lufteventil. Lufteventil på endepunkter bør vurderes.

Ved alle endepunkter og lavbrekk skal det normalt monteres minimum Ø150 mm spyleventil (sluseventil) for utspyling. Vannkummer skal utformes slik at det er mulighet for bruk av renseplugg (f.eks. ved fjerning av blindflens). Som hovedregel skal det monteres stengeventil i hver kum på hver ledningsstreng. Alle kummer i tettbebygde strøk skal ha 1” serviceuttak. Antall serviceuttak avtales med kommunen i hvert enkelt tilfelle.

 

Ventiler skal være av type glattløps-sluseventiler. Det skal benyttes høyrelukkende

ventiler. Ved dimensjoner > 250 mm skal åpningsfunksjon vurderes spesielt. Ventilene skal

kunne opereres ensidig trykk i henhold til angitt trykklasse.

 

Delene skal være utvendig og innvendig overflatebehandlet med varmpåført pulverepoxy (blå) iht. GSK-standard (drikkevannsgodkjent) RAL-GZ 662 etter DIN 30677-2. (Rep. av epoxy etter produsentens anbefalinger.)