5.8 Armatur

For: Nordre Land Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.8 Armatur

Alle støpejernsdeler skal være iduktilt støpejern (GGG) etter NS-EN 545.

Flenseforbindelser skal koples med bolter med smurt gjengeparti. Armatur og bolter skal minst tilfredsstille samme krav til levetid som rørene.

Lokal bestemmelse for Nordre Land

Messing-/rustfrie ståldeler kan benyttes ved mindre (< 2,5″) avgreininger/installasjoner i kum.

Ventiler skal være av type høyrelukkende glattløps-sluseventiler med nøkkeltopp og veiskive. Ved dimensjoner > 400 mm skal åpningsfunksjon vurderes spesielt. Dette skal avklares med kommunens VA-ansvarlig.

Ventilene skal kunne tåle ensidig prøvetrykk i henhold til angitt trykklasse.

Inn- og utvendig overflatebehandling:
Armatur skal være inn- og utvendig overflatebehandlet med elektrostatisk varmepåført epoxy iht. GSK standard RAL – GZ 662 og iht. DIN 30 677 T2 (kvalitetstesting) og DIN3476 (pulverkvalitet etter DIN 55690). Næringsmiddelgodkjenning iht. KTW og bakteriologisk godkjenning DVGW/W270 eller tilsvarende godkjenninger.

Epoxybelegget skal ha en gjennomsnittlig tykkelse på min 250 μm og minst 150 μm på enkeltsteder.

Merking:
I henhold til NS-EN 545.

Flenser og pakninger:
Flenser skal ha dimensjon og boring etter NS-EN 545. Flensepakningene skal være armert med stålarmering godkjent for drikkevann. Pakningene skal normalt bestå av EPDM gummi, og være etter NS 157/DIN2690/DIN4060. Designet iht. DIN EN 1514-1.

Bolter og muttere m/skiver:
Bolter og muttere m/runde skiver skal være i varmgalvaniserte utførelse; bolt 8.8 VZ DIN 931, mutter 8.8 VZ DIN 934 og skive i stål VS DIN 125 tilpasset boltens størrelse, og i henhold til NS-EN ISO 898-1.

Etter avtale med kommunen kan det i spesielle tilfeller kreves benyttet bolter og muttere m/skiver i rustfritt eller syrefast materiale.

Galvanisk korrosjon oppstår når et edelt metall er i kontakt med et «uedelt metall» (mindre edelt). Spenningsrekken avgjør hvilke metaller som er edle eller uedle. Galvanisk korrosjon kan være et problem i forbindelse med tilknytning til stikkledninger f.eks. i galvanisert utførelse. Tiltak for å hindre galvanisk korrosjon skal vurderes spesielt der ulike metaller kobles sammen.

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 5.8 Armatur

Innhold:

Messing-/rustfrie ståldeler kan benyttes ved mindre (< 2,5") avgreininger/installasjoner i kum. Ventiler skal være av type høyrelukkende glattløps-sluseventiler med nøkkeltopp og veiskive. Ved dimensjoner > 400 mm skal åpningsfunksjon vurderes spesielt. Dette skal avklares med kommunens VA-ansvarlig. Ventilene skal kunne tåle ensidig prøvetrykk i henhold til angitt trykklasse. Inn- og utvendig overflatebehandling: Armatur skal være inn- og utvendig overflatebehandlet med elektrostatisk varmepåført epoxy iht. GSK standard RAL – GZ 662 og iht. DIN 30 677 T2 (kvalitetstesting) og DIN3476 (pulverkvalitet etter DIN 55690). Næringsmiddelgodkjenning iht. KTW og bakteriologisk godkjenning DVGW/W270 eller tilsvarende godkjenninger. Epoxybelegget skal ha en gjennomsnittlig tykkelse på min 250 μm og minst 150 μm på enkeltsteder. Merking: I henhold til NS-EN 545. Flenser og pakninger: Flenser skal ha dimensjon og boring etter NS-EN 545. Flensepakningene skal være armert med stålarmering godkjent for drikkevann. Pakningene skal normalt bestå av EPDM gummi, og være etter NS 157/DIN2690/DIN4060. Designet iht. DIN EN 1514-1. Bolter og muttere m/skiver: Bolter og muttere m/runde skiver skal være i varmgalvaniserte utførelse; bolt 8.8 VZ DIN 931, mutter 8.8 VZ DIN 934 og skive i stål VS DIN 125 tilpasset boltens størrelse, og i henhold til NS-EN ISO 898-1. Etter avtale med kommunen kan det i spesielle tilfeller kreves benyttet bolter og muttere m/skiver i rustfritt eller syrefast materiale. Galvanisk korrosjon oppstår når et edelt metall er i kontakt med et "uedelt metall" (mindre edelt). Spenningsrekken avgjør hvilke metaller som er edle eller uedle. Galvanisk korrosjon kan være et problem i forbindelse med tilknytning til stikkledninger f.eks. i galvanisert utførelse. Tiltak for å hindre galvanisk korrosjon skal vurderes spesielt der ulike metaller kobles sammen.