5.8 Armatur

For: Bergen Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.8 Armatur

Alle støpejernsdeler skal være iduktilt støpejern (GGG) etter NS-EN 545.

Flenseforbindelser skal koples med bolter med smurt gjengeparti. Armatur og bolter skal minst tilfredsstille samme krav til levetid som rørene.

Lokal bestemmelse for Bergen

Se vedlegg B.3 Krav til armatur. Ventil-T og ventilkryss tillates brukt på vannledning med dimensjon maks. 200 mm. Det tillates ikke bruk av spareflenser.