5.8 Armatur

For: Sandefjord Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.8 Armatur

Alle støpejernsdeler skal være iduktilt støpejern (GGG) etter NS-EN 545.

Flenseforbindelser skal koples med bolter med smurt gjengeparti. Armatur og bolter skal minst tilfredsstille samme krav til levetid som rørene.

Lokal bestemmelse for Sandefjord

Se Vedlegg B.3 Vannkum for detaljer om valg av armatur.

 

Største ledning er dimensjonerende for armatur & konsoll, ved dimensjoner >300 mm kan annen armatur godkjennes av VA-ansvarlig.

Alle vannkummer skal ha en utspylingsmulighet (dimensjon på utspylingen skal være lik som hovedledningen). Det tillates ikke utspyling på serviceventil.

Sluseventil skal generelt benyttes. Det skal benyttes høyrelukkende stengeventil. Byggelengden skal være i henhold til DIN-normen.

Armaturen skal være:

Kumbunn skal være dimensjonert ihht VA-Miljøblad nr 112 og ha godkjent konsoll av støpejern.  Det skal benyttes fleksibel kombi-kryss med serviceventiler (høyrelukkende), nøkkeltopper og brannuttak. Stengbar brannventil med nøkkeltopp og NOR-kobling. Ved bruk av mellomring, skal det benyttes mellomring m/Esco Lock og 2’’ uttak, eller tilsvarende. Skrubar flensemuffe, type Supa Maxi eller tilsvarende. I endekummer og høybrekk benyttes lufteventil, type 2 Ari / Barak med stengemulighet eller tilsvarende. Ved behov skal brukes med snorkel.

All armatur skal ha varmpåført epoksybelegg etter DIN 30677 T2 og DIN 3476 med gjennomsnittlig beleggtykkelse på min. 250 μm.