5.9 Rørdeler

For: Strand Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.9 Rørdeler

Rørdeler skal minst tilfredsstille samme krav som rørene. Se VA/Miljø-blad nr. 10 (PT),11 (PT), 12 (PT), 13 (PT), 15 (PTV) og 16 (PT).

Lokal bestemmelse for Sandnes, Klepp, Karmøy, Haugesund, Kvitsøy, Randaberg, Sauda, Sola, Strand, Time, Tysvær, Vindafjord, Gjesdal, Hjelmeland, Hå og Stavanger

Se vedlegg 5: Materialkrav armatur. Ved bruk av PE-belagte støpejernsrør skal alle deler og skjøter dekkes med krympemuffer.