5.9 Rørdeler

For: Nordre Land Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.9 Rørdeler

Rørdeler skal minst tilfredsstille samme krav som rørene. Se VA/Miljø-blad nr. 10 (PT),11 (PT), 12 (PT), 13 (PT), 15 (PTV) og 16 (PT).

Lokal bestemmelse for Nordre Land

Rørdeler utenfor kum:
Utenfor kum skal det benyttes bolteløse forbindelser (muffedeler). Ved innskjøting av reparasjons-muffer/skjøtemuffer eller tilsvarende kan det benyttes bolteløsninger egnet for formålet (f.eks. Waga Multi Joint e.l).

Duktile rørdeler i grøft skal ha samme innvendig og utvendig korrosjonsbeskyttelse som angitt i pkt 5.8 armatur.

Materialoverganger skal, om ikke annet er avtalt, utføres i kum eller kumvegg.

Rørdeler i kum:
For duktile rørdeler i kum gjelder krav gitt i pkt 5.8.

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 5.9 Rørdeler

Innhold:

Rørdeler utenfor kum: Utenfor kum skal det benyttes bolteløse forbindelser (muffedeler). Ved innskjøting av reparasjons-muffer/skjøtemuffer eller tilsvarende kan det benyttes bolteløsninger egnet for formålet (f.eks. Waga Multi Joint e.l). Duktile rørdeler i grøft skal ha samme innvendig og utvendig korrosjonsbeskyttelse som angitt i pkt 5.8 armatur. Materialoverganger skal, om ikke annet er avtalt, utføres i kum eller kumvegg. Rørdeler i kum: For duktile rørdeler i kum gjelder krav gitt i pkt 5.8.