5.A Andre krav

For: Harstad Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.A Andre krav

Lokal bestemmelse for Harstad

Alle boliger og virksomheter hvor det er fare for tilbakestrømning av potensielt skadelige væsker skal sikres mot dette. Boliger som ikke er tilknyttet annet vannforsyningssystem unntas normalt fra sikringskravet.  VA-/miljøblad nr. 61 Sikring mot tilbakestrømning av forurenset væske til drikkevannsledning skal følges.

Normale ventilstillinger (åpen/stengt) i vannkummer må fremgå av tegning/beskrivelse. Entreprenør må kontrollere og dokumentere at alle ventiler står i riktig posisjon før overlevering.

Det skal utarbeides og leveres flytskjema for nye trykkøkningsstasjoner, store/viktige kummer etc.

 

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 5.A Andre krav

Innhold:

Alle boliger og virksomheter hvor det er fare for tilbakestrømning av potensielt skadelige væsker skal sikres mot dette. Boliger som ikke er tilknyttet annet vannforsyningssystem unntas normalt fra sikringskravet.  VA-/miljøblad nr. 61 Sikring mot tilbakestrømning av forurenset væske til drikkevannsledning skal følges.

Normale ventilstillinger (åpen/stengt) i vannkummer må fremgå av tegning/beskrivelse. Entreprenør må kontrollere og dokumentere at alle ventiler står i riktig posisjon før overlevering.

Det skal utarbeides og leveres flytskjema for nye trykkøkningsstasjoner, store/viktige kummer etc.