5.A Andre krav

For: Nordre Land Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

5.A Andre krav

Lokal bestemmelse for Nordre Land

Alle nyanlegg skal være forberedt for bruk av renseplugg. Drenering av kummer skal dimensjoneres for dette.

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 5.A Andre krav

Innhold:

Alle nyanlegg skal være forberedt for bruk av renseplugg. Drenering av kummer skal dimensjoneres for dette.