6.0 Generelle bestemmelser

For: Sandefjord Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

6.0 Generelle bestemmelser

Spillvannsledninger skal utformes med sikte på å unngå tilstopping. Det skal være tilrettelagt for høytrykksspyling/suging, rørinspeksjon og framtidig rehabilitering.

Det skal normalt være samme rørtype/rørdimensjon mellom kummer. Ved reparasjon og utskifting av rør skal dette utføres slik at den innvendige rørdimensjonen opprettholdes.

Lokal bestemmelse for Sandefjord

Det kreves at alle nyanlegg/omlegginger bygges som separatsystem.

Funksjonskravene gjelder også for fellesledninger, dvs. avløpsledninger som fører både spillvann og overvann.

Rør og rørdeler i plast skal ha rødbrun farge. Gjelder også stigerør i minikummer.