6.1 Val av leidningsmateriale

Nynorsk • Bytt til Bokmål

6.1 Val av leidningsmateriale

VA/Miljø-blad nr. 30, Valg av rørmateriell skal være rettleiande. Eigna dimensjonar, pris, omsyn til lagring og reparasjonsrutinar må og vurderast.

Kontakt VA-ansvarlig i kommunen for meir informasjon.