6.1 Valg av ledningsmateriale

For: Harstad Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

6.1 Valg av ledningsmateriale

VA/Miljø-blad nr. 30, PT. Valg av rørmateriell skal være veiledende for valg. Egnede dimensjoner, pris, hensyn til lagerhold og reparasjonsrutiner må også vurderes.

Kontakt kommunens VA-ansvarlig for mer informasjon.

Lokal bestemmelse for Harstad

Det benyttes fortrinnsvis grunnavløpsrør og deler i PVC og PP. Ved dimensjon mindre enn Ø200 mm skal det benyttes glatte rør. Ved dimensjon større eller lik Ø200 mm kan også korrugerte rør benyttes. Rør og rørdeler skal være kompatibel/passe sammen ved sammenføyninger.

PVC og PP grunnavløpsrør skal ha ringstivhet SN8, NS-EN 1401. Rørene skal være merket med Nordic Poly Mark og Snøkrystall.

Grunnavløpsrøret skal ha rødbrun farge.

Trykkledninger skal være svarte med rød langsgående stripe av type PE100 SDR11 sikkerhetsfaktor 1,6.

 

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 6.1 Valg av ledningsmateriale

Innhold:

Det benyttes fortrinnsvis grunnavløpsrør og deler i PVC og PP. Ved dimensjon mindre enn Ø200 mm skal det benyttes glatte rør. Ved dimensjon større eller lik Ø200 mm kan også korrugerte rør benyttes. Rør og rørdeler skal være kompatibel/passe sammen ved sammenføyninger.

PVC og PP grunnavløpsrør skal ha ringstivhet SN8, NS-EN 1401. Rørene skal være merket med Nordic Poly Mark og Snøkrystall. Grunnavløpsrøret skal ha rødbrun farge. Trykkledninger skal være svarte med rød langsgående stripe av type PE100 SDR11 sikkerhetsfaktor 1,6.