6.1 Valg av ledningsmateriale

For: Nesbyen Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

6.1 Valg av ledningsmateriale

VA/Miljø-blad nr. 30, PT. Valg av rørmateriell skal være veiledende for valg. Egnede dimensjoner, pris, hensyn til lagerhold og reparasjonsrutiner må også vurderes.

Kontakt kommunens VA-ansvarlig for mer informasjon.

Lokal bestemmelse for Nesbyen

For selvfallsledning skal det generelt benyttes PP-rør (unntaksvis PVC). Spillvannsledninger i PP (PVC) skal ha rødbrun farge.

For trykkavløp skal det benyttes PE-rør. Spillvannsledninger i PE skal ha svart farge med innlagt rødbrun stripe.