6.1 Valg av ledningsmateriale

For: Sandefjord Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

6.1 Valg av ledningsmateriale

VA/Miljø-blad nr. 30, PT. Valg av rørmateriell skal være veiledende for valg. Egnede dimensjoner, pris, hensyn til lagerhold og reparasjonsrutiner må også vurderes.

Kontakt kommunens VA-ansvarlig for mer informasjon.

Lokal bestemmelse for Sandefjord

For dimensjoner til og med Ø 315 mm, benyttes PP (NS – EN 1852 –1) eller PVC–U-rør, SN 8. Materiale for dimensjoner over Ø 315 mm avtales med kommunens VA-ansvarlige.

For spesielle forhold (pumpeledninger, undervannsledninger, boring i fjell etc.) kan andre rørtyper benyttes etter godkjenning av kommunen.