6.10 Ledning i kurve

For: Bergen Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

6.10 Ledning i kurve

Som hovedregel skal spillvannsledning legges i rett linje, både horisontalt og vertikalt, mellom kummene. Etter avtale med VA-ansvarlig kan det gis tillatelse til å legge ledningen i kurve. Ledningen skal da koordinatbestemmes for hver 10,00 m. (x-y-z). Avvinklingen skal ikke være større enn 50 % av det produsenten angir som maksimum.

Lokal bestemmelse for Bergen

Ledningstraséer som avviker fra rettlinje mellom kummer med mer enn 0,5 m skal innmåles for hver 5. meter. PVC-rør skal legges rettlinjet.