6.11 Bend i grøft

For: Strand Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

6.11 Bend i grøft

Bend i grøft tillates ikke. Vinkelendring i forbindelse med kummer bestemmes av kommunens VA-ansvarlig.

Lokal bestemmelse for Sandnes, Klepp, Karmøy, Haugesund, Kvitsøy, Randaberg, Sauda, Sola, Strand, Time, Tysvær, Vindafjord, Gjesdal, Hjelmeland, Hå og Stavanger

For ledninger opp til og med Ø300 mm skal vinkelendring t.o.m. 22,5°. for betong og 45,0° for plastrør foretas i kumvegg. Vinkelendringer for ledninger over Ø300 mm skal foretas i kum.

Dimensjonsendring foretas i kumvegg med prefabrikert overgang.