6.11 Bend i grøft

For: Vestre Toten Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

6.11 Bend i grøft

Bend i grøft tillates ikke. Vinkelendring i forbindelse med kummer bestemmes av kommunens VA-ansvarlig.

Lokal bestemmelse for Vestre Toten og Østre Toten

Bend i grøft kan tillates etter nærmere avtale med kommunens VA-ansvarlig. Ved større avvinkling enn 15° skal det benyttes langbend.