6.13 Avløpskummer

For: Harstad Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

6.13 Avløpskummer

Nedstigningskummer skal ikke ha mindre diameter enn 1000 mm. For de minste rørdimensjonene bør renner utføres i samme materiale som rørledningen (ved bruk av PVC-rør kan renner i PP aksepteres).

Montering av kumramme og kumlokk skal utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 32, UT. Montering av kumramme og kumlokk. Kummen skal være tett.

Bruk av minikummer avtales med kommunens VA-ansvarlig.

Lokal bestemmelse for Harstad

Det skal anlegges nedstigningskummer i alle hovedforgreininger, ved material- og dimensjonsendringer og ved endepunkt.

Kumbunn med 90 ° avgreining på sideløp tillates ikke.

Hovedledningen skal alltid kobles til hovedløpet, ikke sideløpene. Stikkledning skal alltid tilkobles i sideløp dersom tilknytning i kum.

Renner skal ha samme materiale som rørledningen (ved bruk av PVC-rør kan renner i PP aksepteres)

Bruk av minikummer (diameter 400 mm) benyttes kun på rette strekk etter avklaring med VA-ansvarlig.

Kummer som er dypere enn 4,0 m skal ha mellomdekk ca. 2,5 m over kumbunn. I kum med mellomdekk økes dimensjonen til 1400 mm.

Nedstigningskummer skal forsynes med aluminiumstige type Alustar eller tilsvarende. Montering skal skje iht. leverandørens monteringsanvisning. Stige skal også festes i nedkant. Festebolter skal ha gjengepartiet inn i kummen.

Det skal benyttes følgende løsning for kumtoppen:

 • Teleskopring Skjæveland nr. 2186446 eller tilsvarende. Høyde=250 mm. (100 mm ned i topplate/kjegletopp.)
 • Pinnesikre Ø650-lokk av duktilt støpejern, m/ lås og kommunevåpen. Type Furnes 2116 med GRØNN slissepakning, el. tilsv.
 • Ramme av duktilt støpejern Furnes 2624SA eller tilsvarende (anlegg for mellomlokk)
 • Ulefos ISO-lokk Ø650 NRF3302819 eller tilsvarende m/tau.

For kummer i asfaltert veg skal det være min. 7 cm asfalt under ramma. Høyde topp kumlokk skal være 5 -15 mm lavere enn ferdig komprimert asfalt.

Spillvannskum skal markeres med kumanviser type Kraftex AS eller tilsvarende:  Spillvannskum K-15 grønn

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 6.13 Avløpskummer

Innhold:

Det skal anlegges nedstigningskummer i alle hovedforgreininger, ved material- og dimensjonsendringer og ved endepunkt.

Kumbunn med 90 ° avgreining på sideløp tillates ikke.

Hovedledningen skal alltid kobles til hovedløpet, ikke sideløpene. Stikkledning skal alltid tilkobles i sideløp dersom tilknytning i kum.

Renner skal ha samme materiale som rørledningen (ved bruk av PVC-rør kan renner i PP aksepteres)

Bruk av minikummer (diameter 400 mm) benyttes kun på rette strekk etter avklaring med VA-ansvarlig.

Kummer som er dypere enn 4,0 m skal ha mellomdekk ca. 2,5 m over kumbunn. I kum med mellomdekk økes dimensjonen til 1400 mm.

Nedstigningskummer skal forsynes med aluminiumstige type Alustar eller tilsvarende. Montering skal skje iht. leverandørens monteringsanvisning. Stige skal også festes i nedkant. Festebolter skal ha gjengepartiet inn i kummen.

Det skal benyttes følgende løsning for kumtoppen:

 • Teleskopring Skjæveland nr. 2186446 eller tilsvarende. Høyde=250 mm. (100 mm ned i topplate/kjegletopp.)
 • Pinnesikre Ø650-lokk av duktilt støpejern, m/ lås og kommunevåpen. Type Furnes 2116 med GRØNN slissepakning, el. tilsv.
 • Ramme av duktilt støpejern Furnes 2624SA eller tilsvarende (anlegg for mellomlokk)
 • Ulefos ISO-lokk Ø650 NRF3302819 eller tilsvarende m/tau.

For kummer i asfaltert veg skal det være min. 7 cm asfalt under ramma. Høyde topp kumlokk skal være 5 -15 mm lavere enn ferdig komprimert asfalt.

Spillvannskum skal markeres med kumanviser type Kraftex AS eller tilsvarende:  Spillvannskum K-15 grønn

Tittel: 6.13 Avløpskummer

Innhold:

Det skal anlegges nedstigningskummer i alle hovedforgreininger, ved material- og dimensjonsendringer og ved endepunkt.

Kumbunn med 90 ° avgreining på sideløp tillates ikke.

Hovedledningen skal alltid kobles til hovedløpet, ikke sideløpene. Stikkledning skal alltid tilkobles i sideløp dersom tilknytning i kum.

Renner skal ha samme materiale som rørledningen (ved bruk av PVC-rør kan renner i PP aksepteres)

Bruk av minikummer (diameter 400 mm) benyttes kun på rette strekk etter avklaring med VA-ansvarlig.

Kummer som er dypere enn 4,0 m skal ha mellomdekk ca. 2,5 m over kumbunn. I kum med mellomdekk økes dimensjonen til 1400 mm.

Nedstigningskummer skal forsynes med aluminiumstige type Alustar eller tilsvarende. Montering skal skje iht. leverandørens monteringsanvisning. Stige skal også festes i nedkant. Festebolter skal ha gjengepartiet inn i kummen.

Det skal benyttes følgende løsning for kumtoppen:

 • Teleskopring Skjæveland nr. 2186446 eller tilsvarende. Høyde=250 mm. (100 mm ned i topplate/kjegletopp.)
 • Pinnesikre Ø650-lokk av duktilt støpejern, m/ lås og kommunevåpen. Type Furnes 2108 el. tilsv.
 • Ramme av duktilt støpejern Furnes 2624SA eller tilsvarende (anlegg for mellomlokk)
 • Ulefos ISO-lokk Ø650 NRF3302819 eller tilsvarende m/tau.

For kummer i asfaltert veg skal det være min. 7 cm asfalt under ramma. Høyde topp kumlokk skal være 5 -15 mm lavere enn ferdig komprimert asfalt.

Spillvannskum skal markeres med kumanviser type Kraftex AS eller tilsvarende:  Spillvannskum K-15 grønn