6.13 Avløpskummer

For: Sandefjord Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

6.13 Avløpskummer

Nedstigningskummer skal ikke ha mindre diameter enn 1000 mm. For de minste rørdimensjonene bør renner utføres i samme materiale som rørledningen (ved bruk av PVC-rør kan renner i PP aksepteres).

Montering av kumramme og kumlokk skal utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 32, UT. Montering av kumramme og kumlokk. Kummen skal være tett.

Bruk av minikummer avtales med kommunens VA-ansvarlig.

Lokal bestemmelse for Sandefjord

Minikummer med minste dimensjon Ø 600 mm kan benyttes, annen dimensjon på minikummer må godkjennes spesielt av kommunens VA-ansvarlig.

 

I nedstigningskummer av betong skal det monteres stige av type Alustar eller tilsvarende (se VA-Miljøblad 1).

 

Der det er fare for høy vannstand skal kum sikres mot oppdrift.

 

Kumkjegler plasseres slik at plassering av kumlokk i vei samt nedstigningsforholdene i kummene blir best mulig. Ledningsdimensjoner og kumringens innbyrdes plassering kan variere.

 

Det vises også til kommunens Vedlegg B.4 Avløpskum betong og B.5 Avløpskum minikum.