6.14 Avstand mellom kummer

For: Nordre Land Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

6.14 Avstand mellom kummer

Maks. avstand mellom avløpskummer er 80 m.

Lokal bestemmelse for Nordre Land

Avstand mellom kummer avklares med kommunens VA-ansvarlig.

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 6.14 Avstand mellom kummer

Innhold:

Avstand mellom kummer avklares med kommunens VA-ansvarlig.