6.14 Avstand mellom kummer

For: Sandefjord Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

6.14 Avstand mellom kummer

Maks. avstand mellom avløpskummer er 80 m.

Lokal bestemmelse for Sandefjord

Større avstand avtales med kommunens VA-ansvarlige.