6.17 Tetthetsprøving

For: Harstad Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

6.17 Tetthetsprøving

Tetthetsprøving av ledninger skal utføres i henhold til NS-EN 1610. Metoden for utførelse av tetthetsprøving av selvfallsledninger etter NS-EN 1610, herunder prøveprosedyrer, prøvingsutstyr og kravet til tetthet er beskrevet i VA/Miljø-blad nr. 24, UTA. Tetthetsprøving av selvfallsledninger.

Tetthetsprøving av kummer utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 63, UT. Tetthetsprøving av kum.

Lokal bestemmelse for Harstad

Ved sanering av selvfallsledninger med stikkledningstilkoblinger frafalles kravet om tetthetsprøving, samt trykktesting av kummer. Rørinspeksjon utføres iht. pkt. 3.9. Hovedledninger uten stikkledningstilkoblinger mellom kummer skal tetthetsprøves.

Trykkprøving av dykkerledninger og pumpeledninger skal gjennomføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 25 Trykkprøving av trykkledninger.