6.18 Pumpestasjoner spillvann

For: Vestre Toten Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

6.18 Pumpestasjoner spillvann

Kontakt kommunens VA-ansvarlig for anvisninger.

Lokal bestemmelse for Vestre Toten og Østre Toten

Endepunkt for offentlig/hovedledning spillvannspumpeledning skal avsluttes med nedstigningskum. Tilsvarende skal evt. private spillvannspumpeledninger som minimum avsluttes i en minikum på offentlig hovedledning.