6.18 Pumpestasjoner spillvann

For: Harstad Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

6.18 Pumpestasjoner spillvann

Kontakt kommunens VA-ansvarlig for anvisninger.

Lokal bestemmelse for Harstad

Norm for avløpspumpestasjoner: kontakt VA-ansvarlig

Se også vedlegg:

 

Overløpsdrift skal kunne registreres, løsning avklares med VA-ansvarlig.

 

Det skal settes av nødvendig areal til vendehammer/snuplass for liten lastebil på tomt for pumpestasjonen. Det kan gis dispensasjon etter søknad om dette.

Det skal settes av nødvendig areal til snøopplager på tomt for pumpestasjonen.

 

 

 

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 6.18 Pumpestasjoner spillvann

Innhold:

Norm for avløpspumpestasjoner: kontakt VA-ansvarlig Se også vedlegg:

  Overløpsdrift skal kunne registreres, løsning avklares med VA-ansvarlig.   Det skal settes av nødvendig areal til vendehammer/snuplass for liten lastebil på tomt for pumpestasjonen. Det kan gis dispensasjon etter søknad om dette. Det skal settes av nødvendig areal til snøopplager på tomt for pumpestasjonen.      

Tittel: 6.18 Pumpestasjoner spillvann

Innhold:

Norm for avløpspumpestasjoner: kontakt VA-ansvarlig Se også vedlegg:

Overløpsdrift skal kunne registreres, løsning avklares med VA-ansvarlig.