6.18 Pumpestasjoner spillvann

For: Nesbyen Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

6.18 Pumpestasjoner spillvann

Kontakt kommunens VA-ansvarlig for anvisninger.

Lokal bestemmelse for Nesbyen

Utforming av større pumpestasjoner avklares med VA-ansvarlig.

 

VA Miljøblad nr 76, 77 og 78 skal følges.

Nødoverløp skal registreres.