6.18 Pumpestasjoner spillvann

For: Nordre Land Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

6.18 Pumpestasjoner spillvann

Kontakt kommunens VA-ansvarlig for anvisninger.

Lokal bestemmelse for Nordre Land

Endepunkt for offentlig/hovedledning spillvannspumpeledning skal avsluttes med nedstigningskum. Tilsvarende skal evt. private spillvannspumpeledninger som minimum avsluttes i en minikum på offentlig hovedledning.

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 6.18 Pumpestasjoner spillvann

Innhold:

Endepunkt for offentlig/hovedledning spillvannspumpeledning skal avsluttes med nedstigningskum. Tilsvarende skal evt. private spillvannspumpeledninger som minimum avsluttes i en minikum på offentlig hovedledning.