6.18 Pumpestasjoner spillvann

For: Sandefjord Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

6.18 Pumpestasjoner spillvann

Kontakt kommunens VA-ansvarlig for anvisninger.

Lokal bestemmelse for Sandefjord

Kommunen har utarbeidet egen kravspesifikasjon for kloakkpumpestasjoner.

Fåes ved henvendelse til kommunens VA-ansvarlige.