6.19 Ledninger under vann

For: Harstad Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

6.19 Ledninger under vann

Ledninger under vann skal ha spesiell godkjennelse av kommunens VA-ansvarlig.

Ledninger under vann skal legges og utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 44, UT. Legging av undervannsledninger og VA/Miljø-blad nr. 46, UT. Utløp under vann.

Vedr. søknad om tillatelse til legging av undervannsledninger vises til VA/Miljø-blad nr. 41, PT. VA-ledninger under vann. Søknadsprosedyre.

Lokal bestemmelse for Harstad

Utslippsledninger skal ligge nedgravd til under laveste lavvann. Utslippspunktet løftes fra havbunnen med konsoll eller liknende (minimum kote -2.0). Utslippsledningen skal sikres mot oppdrift/avdrift med lodd etter leverandørens henvisninger.

 

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 6.19 Ledninger under vann

Innhold:

Utslippsledninger skal ligge nedgravd til under laveste lavvann. Utslippspunktet løftes fra havbunnen med konsoll eller liknende (minimum kote -2.0). Utslippsledningen skal sikres mot oppdrift/avdrift med lodd etter leverandørens henvisninger.