6.20 Sand- og steinfang

Nynorsk • Bytt til Bokmål

6.20 Sand- og steinfang