6.20 Sand- og steinfang

For: Nesbyen Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

6.20 Sand- og steinfang

Lokal bestemmelse for Nesbyen

Ved trinnvise og større utbygginger kan kommunen kreve sand- og steinfang plassert der det nye ledningsnettet knyttes til det eksisterende. Når feltet er ferdig utbygd, fjernes sand- og steinfanget og ledningen kobles sammen.