6.3 Dimensjonering av spillvannsledninger

For: Sandefjord Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

6.3 Dimensjonering av spillvannsledninger

Når nødvendig kapasitet er fastsatt, beregnes dimensjon i henhold til dimensjoneringskriterier oppgitt av kommunens VA-ansvarlig.

Lokal bestemmelse for Sandefjord

Ved dimensjonering av spillvannsledninger skal det tas spesielt hensyn til framtidig spillvannsmengder og utbygging av hovednettet i området. I utbyggingsområder skal det utarbeides en VA-rammeplan.