6.4 Minstedimensjonar

Nynorsk • Bytt til Bokmål

6.4 Minstedimensjonar

Minste dimensjon for offentlig spillvassleidning skal som hovudregel vera 150 mm.